Εκτύπωση

Ποιοτικός έλεγχος

Δημιουργηθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2013.

Ποιοτικός έλεγχος

Κάθε παρτίδα μέλι ελέγχεται για συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση στα πιστοποιητικά των αναλύσεων μέσα στη ιστοσελίδα του Μικρού Μελισσοκόμου.

Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια όπως στο τμήμα Μελισσοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.