Εκτύπωση

Προδιαγραφές

Δημιουργηθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2013.

Η πιο σημαντική παράμετρος στην οποία βασίζεται η  ιδέα του «Μικρού Μελισσοκόμου» είναι οι προδιαγραφές των προϊόντων. Οι βασικές μας προδιαγραφές είναι :

  •  Η βοτανική προέλευση του μέλιτος πού ελέγχεται  για κάθε παρτίδα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα πιστοποιητικά μέσα από τη σελίδα του «Μικρού Μελισσοκόμου».
  • Απουσία υπολειμμάτων ακαρεοκτόνων και αντιβιοτικών
  • Απουσία σακχάρων πού προέρχονται από τροφοδότηση

      Είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πού επιθυμεί να ελέγξει τις δύο τελευταίες προδιαγραφές ώστε να πιστοποιηθεί η απουσία υπολειμμάτων ακαρεοκτόνων, αντιβιοτικών καθώς και ζαχάρων πού προέρχονται από τροφοδότηση.

  • Το μέλι του "Μικρού μελισσοκόμου" δεν είναι ένα βιομηχανικό προϊόν. Είναι ένα προϊόν πού παράγεται σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και κάθε παρτίδα έχει τη δική της ταυτότητα που εξαρτάται από την ποιότητα του νέκταρ στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε παρτίδας μέλιτος καθορίζονται από την τοπική  βιοποικιλότητα της βλάστησης, τις κλιματικές συνθήκες κατά το διάστημα πριν την συγκομιδή και επίσης την ικανότητα των μελισσοσμηνών να αξιοποιήσουν μια ανθοφορία. Από τη στιγμή πού το μέλι κάθε παρτίδας έχει το δικό του χαραχτήρα, ποτέ δεν αναμειγνύομε μέλια από διαφορετικές παρτίδες όπως ποτέ δεν μπορεί κανείς να αναμίξει κρασιά πού έχουν παραχθεί σε διαφορετικές περιοχές από διαφορετικές ποικιλίες  κάτω από διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιούμε κανένα είδος θερμικής επεξεργασίας (η οποία ως γνωστόν καταστρέφει τα πολύτιμα συστατικά του μέλιτος) είτε για να αναμίξουμε διαφορετικές παρτίδες, είτε για να αποτρέψουμε την κρυστάλλωση του μέλιτος η οποία αποτελεί μια  φυσική διεργασία και δεν έχει καμία επίπτωση στη θρεπτική αξία.
  • Φυσικά δεν χρησιμοποιούμε κανένα είδος χημικού συντηρητικού για την διατήρηση των κηρήθρων, παρά μόνο κατάψυξη